NO / EN

Restrukturering og insolvens

Næringsdrift medfører alltid risiko for uønsket tap og krise, også i sunne og levedyktige bedrifter. Risiko er derfor ikke i seg selv et problem. Problemet oppstår dersom risikoen er uventet og overstiger løsningsmulighetene, eventuelt fordi bedriften ikke i tide håndterer krisen.

Selv om du eier eller leder en sunn og levedyktig bedrift, kan dere når som helst risikere kriser og uønsket tap. En slik risiko er ikke et problem i seg selv – problemet oppstår når noe skjer brått og uventet, og du ikke finner noen løsninger fordi dere ikke har lagt planer for å håndtere situasjonen. Så er jo spørsmålet: Har du kontroll?

Hvis ikke, lønner det seg for deg og bedriften din å overveie risikoer og løsninger før krisen oppstår. Dersom den gjør det er raske tiltak like avgjørende, siden restrukturering og andre løsninger i prinsippet alltid finnes. Dette kan gjennomføres på ethvert tidspunkt i krisen, og den kan få en god utgang uten insolvens eller konkurs.

Det enkleste er likevel å ta vare på verdiene dine, og realisere en best mulig løsning ved at du søker råd og bistand i tide. Dette gjelder også når det er spørsmål om tap og ansvar overfor kreditorene dine, konkursbo eller offentlig myndigheter.

Advokatene i Rime hjelper deg med restrukturering og insolvens – vi kan raskt vurdere og gjennomføre aktuelle og effektive tiltak for bedriften din.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Bjørnar Hulbak
Partner/Advokat
Karen Margrethe Rime
Partner/Advokat
Morten Haugen
Partner/Advokat