Våre tjenester

Restrukturering og insolvens

Næringsdrift medfører alltid risiko for uønsket tap og krise, også i sunne og levedyktige bedrifter. Risiko er derfor ikke i seg selv et problem. Problemet oppstår dersom risikoen er uventet og overstiger løsningsmulighetene, eventuelt fordi bedriften ikke i tide håndterer krisen.

Det lønner seg alltid å overveie risiko og løsningsmuligheter før krisen oppstår. Raske tiltak er like avgjørende når krisen er et faktum. En krise kan få en god utgang uten insolvens og konkurs, eller på tross av dette. Restrukturering og andre løsninger kan i prinsippet alltid finnes og gjennomføres på et hvert tidspunkt i krisen, med eller uten videre drift.

Det er likevel alltid lettere å ta vare på verdier og realisere en best mulig løsning dersom man søker råd og bistand i tide, også når spørsmålet er tap og ansvar overfor kreditorer, konkursbo eller offentlige myndigheter. Advokatene i Rime er trenet til raskt å vurdere og gjennomføre aktuelle tiltak.

Snakk med en av våre advokater

Viggo Scherger

Partner/advokat

Karen Margrethe Rime

Partner/advokat