NO / EN

Tvisteløsning bedrift

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser.

Står du i en tvisteprosess? Rime har erfarne advokater som kan håndtere den for deg.

Hos oss får du og bedriften din bistand som omfatter alle typer tvistesaker for ordinære domstoler, voldgiftsdomstoler og klageorganer. I tillegg bistår vi deg i forhandlinger, og i rettslig og utenrettslig mekling.

Advokatene våre er faglig sterke når det gjelder tvisteløsning, og med god forretningsmessig forståelse oppnår vi regelmessig gode resultater for kundene våre – nå vil vi gjerne oppnå gode resultater for deg også.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sjaastad
Partner/Advokat
Bjørnar Hulbak
Partner/Advokat
Karen Margrethe Rime
Partner/Advokat