NO / EN

Bjørnar Hulbak

Partner/Advokat

Bjørnar Hulbak ble uteksaminert med Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2012. Som en del av graden tok han Master of Laws (LL.M.) ved Lancaster University i England.

Hulbak startet sin karriere i Finanstilsynet, men har arbeidet med advokatpraksis siden 2013 og fikk advokatbevilling i 2015. Siden juni 2017 har han vært fast advokat i Advokatfirmaet Økland før han i april 2021 startet i Rime Advokatfirma DA.

Hulbak jobber med forretningsjuridiske problemstillinger med hovedvekt på konkurs- og insolvensrett. Han har også kompetanse innen kontraktsrett, selskapsrett og tvisteløsning i domstolene, eksempelvis ved tvistesaker etter kjøp/salg av eiendom.