Våre tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr profesjonell rådgivning til både bedrifter og private. Vi jobber tett med våre klienter for å ivareta både private og forretningsmessige behov for advokatbistand.

Bedrifter

Vi er der når bedriften etablerer, vokser, forhandler, selger – og når den møter utfordringer. Våre advokater har lang erfaring med å finne effektive løsninger og gode råd for å sikre en sunn og lønnsom drift. Les mer om våre tjenester for bedrifter.

Konkurs

Leverandører, ansatte, ledelse, styre og eiere stilles overfor vanskelige valg før og etter konkursen, ofte uten å være klar over vilkårene for fortsatt drift eller risikoen for tap og ansvar. Les mer om våre tjenester for de som berøres av konkurs.

Privatpersoner

Gjennom livet vil de fleste stå i situasjoner hvor store verdier står på spill. Våre advokater har lang erfaring med å finne gode løsninger. Les mer om våre tjenester for private.