Arbeidsliv

Den enkleste måten du unngår problemer i arbeidsforholdene i bedriften din på er å inngå ryddige avtaler, og overholde lover og regler. Andre ganger kan det bli uenighet eller behov for omorganisering. Rime hjelper deg med begge deler.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Niels R. Kiær

Partner/Advokat