NO / EN

Arbeidsliv

Den enkleste måten du unngår problemer i arbeidsforholdene i bedriften din på er å inngå ryddige avtaler, og overholde lover og regler. Andre ganger kan det bli uenighet eller behov for omorganisering. Rime bistår klienter i alle faser av et arbeidsforhold, både i Norge og i utlandet.

Vi bistår med arbeidsavtaler, incentivordninger, arbeidstidsordninger, forhandlinger om sluttavtaler og saker for retten.  Våre klienter omfatter norske og utenlandske selskaper og organisasjoner. Vårt mål er gjennom samarbeid og rådgivning å bidra til en effektiv og best mulig løsning av utfordringer som kan oppstå i forbindelse med arbeidsforhold.
 
Arbeidsretten har omfattende internasjonale forgreninger.  Vi har i mange år vært medlemmer av Lawyers Associated Worldwide og European Employment Group. Sistnevnte er en gruppe bestående av europeiske arbeidsrettsadvokater. Dette gir oss rask og direkte tilgang til arbeidsrettsjurister i de fleste relevante jurisdiksjoner globalt.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Niels R. Kiær
Partner/Advokat