Våre tjenester

Selskapsrett

Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten.

Advokatbistand innen selskapsrett handler derfor om å kjenne rammene for drift og utvikling av selskapet slik at man lykkes med virksomheten. Det handler videre om å håndtere og regulere forholdet mellom eierne slik at alle drar i riktig retning for eksempel i aksjonæravtaler eller joint venture-avtaler. Men man må også overholde de stadig strengere krav til utøvelse av næringsvirksomhet som samfunnet stiller for å unngå ansvar og tap. Gjennom selskapene åpnes mulighetene for vekst, verdiskapning og fortjeneste, men trår man feil kan ansvaret også bli omfattende.

Vi i Rime har betydelig erfaring fra selskapsrettslig bistand – fra etablering av gründerselskap, regulering av forholdet mellom eierne til daglig bistand til internasjonale konserner.

Snakk med en av våre advokater

Torleif P. Dahl

Partner/advokat

Harald Sætermo

Partner/advokat