NO / EN

Skatterett bedrift

Skatte- og avgift er et fagfelt med høy kompleksitet som preges av stadige endringer. Området stiller krav til høy kompetanse og forutsetter kommersiell forståelse og bransjekunnskap.

Relevant rådgivning er sentralt for virksomheter og privatpersoner som en viktig premiss i beslutningsprosesser og for å overholde gjeldende regelverk.

Rime bistår med kvalifisert rådgivning innen skatte- og avgiftsspørsmål til norske og utenlandske næringsdrivende og privatpersoner. Vårt fokus er å gi tydelige og praktiske råd for å gi deg trygghet på skatte- og avgiftsmessige konsekvenser i kommersiell virksomhet eller som følge av privatrettslige disposisjoner.

Våre advokater har bred og langvarig kompetanse innenfor skatte- og avgiftsområdet. Rime kan blant annet bistå med løpende skatte- og avgiftsrådgivning, rådgivning og due diligence ved kjøp og salg av virksomheter og selskaper, fusjoner og fisjoner, omstruktureringer, insentivordninger og generasjonssskifter. Rime kan også bistå i tvister med norske skattemyndigheter og med prosedyre for domstolene.

Skatt og avgift har et øktene internasjonalt fokus. Gjennom advokatnettverk Lawyer Associated Worldwide kan vi bistå med rådgivning innen internasjonal skatterett og skatteavtalespørsmål, ved grenseoverskridende transaksjoner og skatt i internasjonale forhold.

Kontaktpersoner

Bård Christian Braathen
Partner/Advokat