NO / EN

Transaksjoner

Vår bistand innenfor transaksjonsjussen tar for seg oppkjøp og salg av selskap og virksomhet, fusjoner, fisjoner, samt å gjennomføre andre strukturelle endringer i selskap eller konserner.

Vi mener at transaksjonene dine som regel kan gjøres enklere og rimeligere enn de gjøres i dag. Innen transaksjonsjuss bistår vi deg blant annet innen oppkjøp og salg av selskaper og virksomheter, fusjoner, fisjoner, og i tillegg gjennomføre andre strukturelle endringer i bedrifter eller konserner.

Når du skal kjøpe opp eller fusjonere inn ny virksomhet bør det gjøres forsvarlige undersøkelser, altså due diligence, slik at risikoen er reflektert i prisen og vilkårene. Hvis ikke dette blir gjort, kan en i utgangspunktet attraktiv transaksjon vise seg å bli helt uinteressant med kunder som terminerer kontraktene, kjernepersonell som slutter, utkastelse fra lokaler, eller utfordringer med offentligrettslige tillatelser, lisenser eller krav.


Skal eierne samarbeide om videre utvikling må dere bli enige om veien videre, og hva som skjer hvis én eller flere ikke bidrar. Eller kanskje ønsker du eller en av de andre eierne å sette en strek, ta gevinsten og gå videre med andre ting – og da helst uten å måtte håndtere reklamasjonskrav og rettstvister som kan gå over mange år etter en transaksjon.

Advokatenes arbeid med transaksjoner blir stadig mer inspirert av omfattende utenlandske kontrakter og annen dokumentasjon. Det er fordyrende og i mange tilfeller unødvendig, særlig ved transaksjoner med små og mellomstore virksomheter.

Dette har vi i Rime gjort noe med. Vi bistår ved en rekke transaksjoner hvert år, og vi hjelper deg gjerne med med å effektivisere dine.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Torleif P. Dahl
Partner/Advokat
Bård Christian Braathen
Partner/Advokat
Harald Sætermo
Partner/Advokat