Våre tjenester

Transaksjoner

Vår bistand innenfor transaksjonsjussen tar for seg oppkjøp og salg av selskap og virksomhet, fusjoner, fisjoner, samt å gjennomføre andre strukturelle endringer i selskap eller konserner.

Skal man kjøpe opp eller fusjonere inn ny virksomhet bør man gjøre forsvarlige undersøkelser (due diligence) slik at risikoen er reflektert i pris og vilkår. Kunder som terminerer kontraktene, kjernepersonell som slutter, utkastelse fra lokaler eller utfordringer med offentligrettslige tillatelser, lisenser eller krav kan gjøre en i utgangspunktet attraktiv transaksjon helt uinteressant. Skal eiere samarbeide om videre utvikling må man bli enige om veien videre, og hva som skjer hvis en eller flere ikke bidrar. Eller kanskje ønsker selger å ta gevinst, sette en strek, og gå videre med andre ting uten å måtte håndtere reklamasjonskrav og rettstvister som kan gå over mange år etter en transaksjon.

Vi mener også at transaksjoner ofte kan gjøres enklere. Advokatenes arbeid med transaksjoner blir stadig mer inspirert av omfattende utenlandske kontrakter og annen dokumentasjon. Det er fordyrende og i mange tilfeller unødvendig, særlig ved transaksjoner med små og mellomstore virksomheter.

Snakk med en av våre advokater

Torleif P. Dahl

Partner/advokat

Niels R. Kiær

Partner/advokat