NO / EN

Bård Christian Braathen

Partner/Advokat

Bård Christian Braathen har sitt hovedarbeidsområde innenfor kjøp og salg av virksomheter, omorganiseringer (fusjoner og fisjoner), selskapsrett samt norsk og internasjonal skatterett. Han bistår norske og utenlandske aktører i ulike bransjer som finans, teknologi, fast eiendom, handel, industri og kommersiell tjenesteyting. 

Han har mer enn 20 års erfaring som advokat og rådgiver og har tidligere praksis fra Skatteetaten.

Bård arbeider med transaksjonsrelatert bistand, herunder strukturering av transaksjoner, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av avtaleverk og bistår med gjennomføring av transaksjonen. Han bistår også med utarbeidelse av aksjonæravtaler og etablering av insentivordninger for ledende ansatte. Videre har Bård bred erfaring fra arbeid med egenkapitaltransaksjoner.

Innen skatteretten bistår Bård klienter med løpende rådgivning knyttet til generell norsk virksomhetsbeskatning, strukturering og skattemessige spørsmål knyttet til transaksjoner, internasjonale skatteforhold, finansskatt, eiendomsskatt, mv. Bård bistår virksomheter i skattetvister overfor Skatteetaten og prosederer skattesaker for domstolene.

Han har skrevet flere artikler om aktuelle skatterettslige emner og benyttes som foredragsholder innenfor sine rettsområder.