Torleif P. Dahl

Partner/Advokat

Torleif P. Dahl har lang og omfattende erfaring som forretningsadvokat. Torleif arbeider med oppkjøp og transaksjoner innenfor teknologi-, media og telekommunikasjonsvirksomheter (TMT). Han bistår også diverse TMT-virksomheter med løpende bistand innenfor regulatorisk telekom, kontraktsforhandlinger, selskapsrett herunder aksjonæravtaler, joint ventures samt arbeidsrett mm. Han har i en årrekke bistått DigPlex, som er Norges ledende tilbyder av datasenter-tjenester, med omfattende rådgivning knyttet til utviklingen av deres virksomhet i Norge. Torleif har også bred erfaring fra regulatorisk telekom, herunder i forbindelse med auksjoner og søknadsprosesser for frekvenstillatelser og overdragelser av slike tillatelser. Torleif har vært rådgiver både for TeliaSonera, TDC og ICE. Torleif har også bistått en rekke gründervirksomheter innenfor teknologi-sektoren. Torleif P. Dahl har styreverv i unoterte selskaper. Torleif har frem til august 2021, da selskapet ble solgt, sittet i styret i DigiPlex Norway Holding 2 AS, som eier datasentre i Oslo, på Kolbotn og i Lillestrøm. Selskapet har hatt børsnotert obligasjonslån. Han har også vært styremedlem i DigiPlex Norway Holding 3 AS som eier de to nybygde datasentrene på Holtskogen og DigiPlex Fet 2 på Lillestrøm. DigiPlex Norway Holding 3 AS har også hatt et børsnotert obligasjonslån. Torleif er styreleder i Forsbergs og Aulies legat: www.forsbergaulieslegat.no


Kompetanseområder