Torleif P. Dahl

Partner/Advokat

Torleif P. Dahl har lang og omfattende erfaring som forretningsadvokat. Torleif arbeider med oppkjøp og transaksjoner innenfor teknologi-, media og telekommunikasjonsvirksomheter (TMT). Han bistår også diverse TMT-virksomheter med løpende bistand innenfor kontraktsforhandlinger, selskapsrett herunder aksjonæravtaler, joint ventures mm. Han har i en årrekke bistått DigPlex, som er Norges ledende tilbyder av datasenter-tjenester, med omfattende rådgivning knyttet til utviklingen av deres virksomhet i Norge. Torleif har også bred erfaring fra regulatorisk telekom, herunder i forbindelse med auksjoner og søknadsprosesser for frekvenstillatelser og overdragelser av slike tillatelser. Torleif har vært rådgiver både for TeliaSonera, TDC og ICE. Torleif har også bistått en rekke gründerviksomheter innenfor teknologi-sektoren. Torleif P. Dahl har styreverv i unoterte selskaper, herunder DigiPlex Norway Holding 2 AS, som eier datasentre i Oslo, på Kolbotn og i Lillestrøm. Selskapet har et børsnotert obligasjonslån. Han er også styremedlem i DigiPlex Norway Holding 3 AS som eier de to nybygde datasentrene på Holtskogen og DigiPlex Fet 2 på Lillestrøm. DigiPlex Norway Holding 2 AS har også et børsnotert obligasjonslån. Torleif er også styreleder i Forsbergs og Aulies legat.


Kompetanseområder