NO / EN

Niels R. Kiær

Partner/Advokat

Niels R. Kiær har sitt hovedarbeidsområde innenfor fast eiendom, arbeidsliv, konkurs, selskapsrett og idrett- og foreningsrett. Han har også erfaring med transaksjoner samt annen generell forretningsjuridisk bistand. Niels R. Kiær er regelmessig oppnevnt som bostyrer av domstolene, og har omfattende erfaring med gjeldsforhandlinger og konkurs.

For øvrig arbeider Niels R. Kiær med tvisteløsning, både ved prosedyre for domstolene og idrettens dømmende organer. Han har også god erfaring med samarbeid og oppdrag på tvers av landegrensene og er firmaets hovedkontakt i advokatnettverket Lawyers Associated Worldwide.