NO / EN

Tvisteløsning privat

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser.

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser.

Hos oss får du bistand som omfatter alle typer saker for ordinære domstoler, voldgiftsdomstoler og klageorganer. Vi bistår deg også i forhandlinger og i rettslig og utenomrettslig mekling.

Advokatene våre er faglig sterke, setter seg godt inn i situasjonen din og vi oppnår som regel gode resultater for kundene våre.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sjaastad
Partner/Advokat
Karen Margrethe Rime
Partner/Advokat
Bjørnar Hulbak
Partner/Advokat