Våre tjenester

Arv, ekteskap og samboerforhold

Vi har solid erfaring i å bistå private i arverettslige problemstillinger, både knyttet til arv etter arveloven, utarbeidelse/tolkning av testament og skifte.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset dine ønsker og situasjon. Vårt mål er å bidra til å unngå konflikt, men skulle det oppstå konflikt bistår vi våre kunder til et godt resultat.

Alle som inngår ekteskap eller samboerforhold bør vurdere å utarbeide avtaler som regulerer partenes økonomiske forhold. Rime bistår med en individuell vurdering av din situasjon, og utarbeider avtaler som ivaretar dine behov.  Ved opphør av ekteskapet/samboerforholdet, bistår vi i forbindelse med fordelingen av eiendeler og gjeld. I en vanskelig situasjon, skal du være trygg på at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte

Snakk med en av våre advokater

Karen Margrethe Rime

Partner/advokat

Viggo Scherger

Partner/advokat