NO / EN

Viggo Scherger

Partner/Advokat

Viggo Scherger har sitt hovedarbeidsområde innenfor konkurs og restrukturering, samt ekteskap, arv og generasjonsskifte. Han mottar regelmessig oppdrag som domstolsoppnevnt bostyrer i konkurs, ektefelle- og dødsboskifter. Han har lang og bred erfaring med saker fra private og offentlige oppdragsgivere innen sine hovedarbeidsområder.

For øvrig arbeider Viggo Scherger innenfor et bredt spekter av problemstillinger på området transaksjoner og selskapsrett. Han har flere styreverv og erfaring fra både gründerbedrifter og etablerte virksomheter innen produksjon, handel og forsikring.