NO / EN

Harald Sjaastad

Partner/Advokat

Harald Sjaastad har bred erfaring innen fast eiendom og entreprise. Sjaastad har i flere år rådgitt både entreprenører og byggherrer i forbindelse alle trinn i byggeprosesser, herunder kontraktsforhandlinger, rådgiving ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han bistår både byggherrer, entreprenører og leverandører. Han er mye benyttet som rådgiver i prosjektgjennomføringsfasen. Sjaastad har spisskompetanse på prosedyre innenfor entreprise og prosederer regelmessig saker.

Sjaastad rådgir både kommuner og private aktører i forhold til problemstillinger knytet til plan- og bygningsloven. Sjaastad har erfaring fra transaksjoner i fast eiendom samt selskapsrettslig rådgiving.

Han er fast foredragsholder for Standard Norge i NS 8405 og 8406 samt benyttes av Standard Norge til bedriftsinterne kurs.