NO / EN

Morten Haugen

Partner/Advokat

Morten Haugen har sitt hovedarbeidsområde innenfor konkurs og restrukturering, herunder tilgrensende områder og varierte roller i vid forstand. Han har fra begynnelsen av 90-tallet erfaring som domstolsoppnevnt bostyrer i konkurs og leder av gjeldsnemnden ved gjeldsforhandling, herunder større saker innen bygg, entreprise, handel, service og industri.

For øvrig arbeider Morten Haugen innenfor et bredt spekter av fagområder. Dette omfatter blant annet styre- og profesjonsansvar, fast eiendom, transaksjoner, selskapsrett, arv og prosedyre. Han har erfaring innen ledelse, håndtering og utredning av omfattende og komplekse forhandlinger, saksforhold og tvister. I dette inngår også samarbeid med norske og utenlandske foretak og statlige organer i grenseområdet mellom næringsliv, organisasjoner, miljø og statlige tilskudd.

Han har fra etableringen av Rime deltatt aktivt i driften og utviklingen av advokatfirmaet. Fra 2016 har han vært styremedlem i Paahjul Oslo AS, og har tidligere vært medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg i Oslo.