NO / EN

Er videre drift lovlig?

Ledelsen og styret i bedriften stilles overfor vanskelige vurderinger og risiko for ansvar når bedriften ikke lenger har forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder når betalingsevnen svikter og inntekter og eiendeler ikke er tilstrekkelige til å gjøre opp forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Vi kan hjelpe ledelsen til å stake ut kursen i et farefullt farvann.

Når du sitter i ledelsen og styret i en bedrift, stilles du overfor vanskelige vurderinger og risiko for ansvar når den ikke lenger har en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder når betalingsevnen svikter, og inntekter og eiendeler ikke er tilstrekkelige til å gjøre opp forpliktelsene til bedriften din etter hvert som de forfaller.

I slike situasjoner er det fort gjort å navigere feil – vi kan hjelpe både deg, ledelsen og styret med å stake ut kursen i et opprørt og farefullt farvann.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Viggo Scherger
Partner/Advokat
Niels R. Kiær
Partner/Advokat