Ivaretakelse av verdier

Grunnlaget for fortsatt drift er sentralt som driftsforutsetning under «going concern» og som en mulighet for å redde verdier når bedriften trues av økonomisk havari eller konkurs åpnes. Verdibevarende tiltak kan evalueres med et trenet øye, og gjennomføres med en erfaren hånd. En overordnet vurdering kan gjøres i løpet av kort tid

Grunnlaget for at du kan fortsette driften er sentralt som forutsetning under «going concern», altså at bedriften din fremdeles er i full virksomhet, og kanskje til og med tjener penger. Vi bistår deg med å se på flere muligheter for å redde verdiene dine når du og bedriften din trues av økonomisk havari, eller det åpnes for konkurs.

Denne typen verdibevarende tiltak kan evalueres med et trenet øye, og gjennomføres med en erfaren hånd – i løpet av kort tid hjelper vi deg med å gjøre en overordnet vurdering.

Jo fortere du tar kontakt med oss, desto større er sjansen for at vi sammen klarer å sikre verdiene dine.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Morten Haugen
Partner/Advokat
Karen Margrethe Rime
Partner/Advokat