Omstøtelse, erstatning og tilbakesøkning

Bostyrers oppgave er å avdekke og følge opp inntektsmuligheter på vegne av konkursboet. I tiden før konkursen er ledelsen ofte utsatt for press og fristelser som kan lede til uriktige og kostbare disposisjoner. Dette kan gi konkursboet grunnlag for krav om omstøtelse, erstatning og tilbakebetaling. Vi vet hvordan bostyrer tenker og kan hjelpe til med å etablere løsninger.

I tiden før konkursen er du og de andre i ledelsen ofte utsatt for press og fristelser som kan lede til uriktige og kostbare disposisjoner. Dette kan koste deg dyrt i ettertid, og det kan videre gi konkursboet grunnlag for krav om omstøtelse, erstatning og tilbakebetaling.

Når konkursen åpnes oppnevnes en bostyrer, og dennes oppgave er å avdekke og følge opp inntektsmulighetene på vegne av konkursboet.

Vi vet hvordan bostyrere tenker, og kan derfor hjelpe deg med å finne løsninger.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Niels R. Kiær
Partner/Advokat
Morten Haugen
Partner/Advokat