Våre tjenester

Tvisteløsning

Rime har erfarne advokater til å håndtere tvisteprosesser.

Vår bistand omfatter alle typer saker for ordinære domstoler, for voldgiftsdomstoler, og for klageorganer. Vi bistår også våre klienter i forhandlinger og i rettslig og utenomrettslig mekling. Våre advokater er faglig sterke, med god forretningsmessig forståelse og oppnår regelmessig gode resultater for våre klienter.

Snakk med en av våre advokater

Harald Sjaastad

Partner/Advokat

Karen Margrethe Rime

Partner/Advokat