Samfunnsengasjerte Andreas til Rime Advokater

Selv om advokatfullmektig Andreas Tallhaug Fjermo (26) begynte hos oss for bare et par uker siden, nærmere bestemt 15. august, stortrives han allerede i sin nye jobb.

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot. Det er et åpent og inkluderende miljø og hyggelige kollegaer, sier han.

På spørsmål om hvordan han havnet her hos Rime Advokater i stedet for et annet advokatfirma, svarer han uten betenkningstid.

– Det hadde en god del med rettsområdene som Rime jobber med, og for meg var det full klaff på alle områder. Jeg har et relativt bredt interessefelt innenfor det forretningsjuridiske og liker blant annet å jobbe med konkurser.

Han forteller videre at han leste seg godt opp på firmaet før han bestemte seg for å søke på stillingen.


En allsidig bakgrunn

Andreas har en del interessant erfaring fra ulike områder som vi både håper og tror kan komme godt med her hos oss. Ved siden av studiene har han jobbet både for Gatejuristen, Oslo tingrett og Leieboerforeningen.

– Allerede halvveis ut i mitt første år på studiene begynte jeg å jobbe for Gatejuristen, noe jeg holdt på  med i to og et halvt år. Jeg hadde også en liten pause i studiene mellom det tredje og fjerde året mitt, hvor jeg jobbet i Oslo tingrett. Rett over nyttår i 2021 begynte jeg å jobbe i Leieboerforeningen – og nå er jeg her, sier han.


Grunnleggende interesse for samfunnsstrukturer

Han sier at han tidlig hadde en tanke om at han ønsket å studere juss. Det at han til slutt ble advokatfullmektig mener han har noe å gjøre med hans grunnleggende interesse for samfunn og samfunnsstrukturer.

– De aller fleste som går ut av jusstudiet blir jo noe annet enn advokat, som for eksempel jurist et eller annet sted. Selv om jeg ikke var fast bestemt på å bli advokatfullmektig, falt det seg allikevel ganske naturlig for meg, sier han.


Vil jobbe innen flere rettsområder

Andreas er egentlig interessert i alle rettsområdene vi jobber med og han har et ønske om å bli involvert i flere av dem etter hvert.

– Jeg har fått forespeilet at jeg skal jobbe en del med konkurser, men samtidig er jeg åpen for å bryne meg på andre rettsområder, som for eksempel selskapsrett, skatterett og fast eiendom. Det er vanskelig å skille ut ett konkret område, for jeg synes alle er spennende. Akkurat nå er det generelt det forretningsjuridiske, og konkurs er jo en del av det, avslutter vår sist ansatte advokatfullmektig, Andreas Tallhaug Fjermo.

Snakk med vår nye advokatfullmektig

Andreas Tallhaug Fjermo
Advokatfullmektig