Andreas Tallhaug Fjermo

Advokatfullmektig

Profil

Andreas Fjermo er advokatfullmektig i Rime. Han arbeider hovedsakelig med insolvens, men bistår også innenfor andre av firmaets fagområder.