Bank og finans

Bank- og finansbransjen kjennetegnes av svært omfattede internasjonal og nasjonal regulering, og at næringen håndterer store verdier.

Bank- og finansbransjen kjennetegnes av svært omfattende internasjonal og nasjonal regulering, og at næringen håndterer store verdier.

Advokatbistand til bransjeaktørene handler om å ha oversikt over regelverket, de muligheter og fallgruver som ligger der, og å sørge for overholdelse uten at det genererer unødvendig byråkrati i banken eller foretaket.

Videre handler det om å lage god dokumentasjon for kreditt og andre finansielle transaksjoner som tar opp i seg bransjepraksis og som holder hvis den blir satt på prøve. Når konflikter eller misligholdssituasjoner oppstår, gjelder det å navigere trygt og bestemt til det resultatet man ønsker og som er realistisk.

Vi i Rime er et av få mindre advokatfirma som har en betydelig oppdragsmengde for banker og andre finansforetak.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sætermo

Partner/Advokat

Simen Armand Uggerud

Advokatfullmektig