NO / EN

Bank og finans

Vi leverer juridisk bistand til bank- og finansbransjen i form av regulatorisk rådgivning, dokumentasjonsutarbeidelse, misligholdshåndtering og tvisteløsning. Med et effektivt og kompetent team håndterer vi en betydelig oppdragsmengde for norske og utenlandske banker og finansforetak.

Advokattjenester til bank- og finansbransjen preges av at bransjen er underlagt et av de mest omfattende regelverksregimene vi har. EUs arbeid med å regulere bransjen er kommet langt, og det utferdiges regelverk på ulike nivå i EU som innarbeides i norsk rett og forventes etterlevd. Vi bistår foretakene med oversikt over hvilke muligheter og fallgruver som ligger i regelverket, og hvordan foretakene kan overholde regelverket med sikte på å unngå unødvendig byråkrati i banken eller foretaket.

Markedets utvikling og endrede regulatoriske krav medfører behov for videreutvikling av bankenes og finansforetakenes produkter og tjenester. Vi bistår bankene med å utarbeide og forhandle frem markedstilpasset dokumentasjon, herunder kreditt- og sikkerhetsdokumentasjon for næringsengasjement og for forbrukersituasjoner. 

Vi bistår også bankene og andre finansforetak med misligholdshåndtering – blant annet i form av tvangsinndrivelse, restruktureringer, eller håndtering av konkurser. Banken eller foretaket kan dra nytte av et utvalg juridiske verktøy laget for å styre engasjementet i riktig retning samtidig som avtaler og relevante regler overholdes.

Når konflikter oppstår, gjelder det å navigere trygt og bestemt til det resultatet man ønsker og som er realistisk. Vårt fortrinn er at vi kjenner bransjen, vi kjenner produktene som tilbys og vi kjenner de rettslige krav som stilles til finansforetakene. Det gjør at vi raskt kan sette oss inn i tvistene, plassere disse rettslig og legge en god strategi for videre håndtering.

Les mer om våre tjenester nedenfor – eller ta kontakt med kontaktpersonene for mer informasjon, så kan vi uforpliktende forklare hvordan vi kan bistå.

Få ukentlig oppdateringer fra finansbransjen

Hver uke oppdaterer vi oss selv og våre forbindelser på utviklingstrekk i jussen som berører finansbransjen.

Følg med på www.finansjuridisk.no.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sætermo
Partner/Advokat
Eleonore Foss
Fast advokat