Harald Sætermo

Partner/Advokat

Harald Sætermo har en bred forretningsjuridisk kompetanse med fokus på bank og finans, selskapsrett/transaksjoner, restrukturering/insolvens, og tvisteløsning.

Harald har 20 års erfaring som rådgiver og advokat for aktørene i finansbransjen, herunder med utarbeidelse av finansieringsdokumentasjon, regulatoriske forhold, misligholdshåndtering og restrukturering, tvisteløsning og andre spørsmål som berører næringen. Han er ansvarlig for nettstedet www.finansjuridisk.no som følger regelverksutviklingen innenfor bank og finans og han benyttes regelmessig som foredragsholder innen fagfeltet - blant annet som fast foredragsholder om regelverksutvikling innen finans i regi av Juristenes Utdanningssenter.

Harald bistår også en rekke norske og utenlandske klienter med rådgivning innenfor selskapsrett, transaksjoner, kontraktsrett og restrukturering/insolvens. Han prosederer saker for domstolene innenfor sine fagområder.

Harald har tidligere blant annet jobbet i Nordea Bank (advokat 2000-2006), Advokatfirmaet Schjødt (senioradvokat 2007-2012) og som kursleder/sensor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
Kompetanseområder