Dokumentasjonsutarbeidelse – kreditt/sikkerhet

Vi bistår bankene med å forhandle og utarbeide kreditt- og sikkerhetsdokumentasjon for  næringsengasjement og for forbrukersituasjoner.

I næringsforhold utarbeider vi både sektortilpasset finansieringsdokumentasjon (eiendom, shipping, mv.) og formålrettet finansiering (oppkjøpsfinansiering, driftsfinansiering, finansiering av investeringer, byggelån, mv.)

I forbrukerforhold påvirkes dokumentasjonen i stor grad av omfattende forbrukerregulering i det norske markedet. Vår erfaring med dokumentasjonsutarbeidelse og kjennskap til det offentlige regelverket gir oss et godt utgangspunkt for å bistå våre bank- og finansklienter med dokumentasjon i forbrukerforhold.


Internasjonale forhold

Finansieringer er ofte internasjonale i form av at noen av partene er utenlandske eller at det finnes verdier i andre land som skal inngå i sikkerhetspakken. Vi har gjennom vårt advokatnettverk LAW (Lawyers Associated Worldwide) og våre øvrige kontakter et godt internasjonalt kontaktnett hvis det oppstår et behov for advokater eller andre medhjelpere for å håndtere et finansieringsoppdrag med internasjonal karakter.

Ta kontakt med oss, så kan vi uforpliktende forklare hvordan vi kan bistå.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sætermo

Partner/Advokat

Eleonore Foss

Advokatfullmektig