Kjøp og salg av SMB-bedrifter

Vi bistår våre klienter med oppkjøp og salg av selskap og virksomhet, fusjoner, fisjoner samt å gjennomføre andre strukturelle endringer i selskap eller konserner. Vi har særskilt fokus på gjennomføring av SMB-transaksjoner.

Vår bistand i SMB-transaksjoner kjennetegnes ved:

 • Forenkling
  Vi mener at transaksjonene dine som regel kan gjøres enklere og rimeligere enn de gjøres i dag. Advokatenes arbeid med transaksjoner blir stadig mer inspirert av omfattende utenlandske kontrakter og annen dokumentasjon. Det er fordyrende og i mange tilfeller unødvendig, særlig ved transaksjoner med små og mellomstore virksomheter.
 • Kostnadseffektivitet
  Vi arbeider med små og dedikerte team for gjennomføring av SMB-transaksjoner. Med dette kan vi redusere unødvendig overlappende arbeid fra flere advokater, omstendelige interne prosesser, og behov for egen prosjektledelse. Dette sammen med forenkling av prosessen og dokumentasjonen knyttet til transaksjonen bidrar til at kostnadene kan holdes nede.
 • Erfarne advokater
  Vi har erfarne transaksjonsadvokater som jobber direkte med gjennomføringen av transaksjonen. Vi delegerer ikke hele eller betydelige deler av gjennomføringen av transaksjonen til ressurser uten nødvendig erfaring. Dette sikrer godt advokathåndverk.
 • Internasjonalt nettverk
  Som eneste norske medlem av Lawyers Associated Worldwide (LAW) har vi tilgang til et unikt nettverk av utenlandske advokatfirmaer som vi kjenner, samarbeider godt med, og enkelt kan innhente bistand fra dersom det er påkrevet for gjennomføring av transaksjonen.

Dersom du skal gjennomføre en SMB-transaksjon eller vurderer en slik transaksjon, ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan forklare hvordan vi vil gjennomføre din transaksjon.

Snakk med en av våre advokater.

Torleif P. Dahl
Partner/Advokat
Harald Sætermo
Partner/Advokat
Bård Christian Braathen
Partner/Advokat