NO / EN

Statsbudsjettet 2023 – Ekstra arbeidsgiveravgift på 5%

Det ble i statsbudsjettet foreslått å innføre en ny ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % av den del av samlede årlige ytelser (lønnsinntekter, mv.) fra arbeidsgiver til ansatt som overstiger NOK 750 000.

Regjeringen fremla 6. oktober 2022 forslag til statsbudsjett for 2023, med tilhørende lovendringer.

Det ble i statsbudsjettet foreslått å innføre en ny ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % av den del av samlede årlige ytelser (lønnsinntekter, mv.) fra arbeidsgiver til ansatt som overstiger NOK 750 000.

Endringen foreslås å tre i kraft fra og med 1. januar 2023.

Arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor plikter å betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid i og utenfor tjenesteforhold som er rapporteringspliktig. Satsen for arbeidsgiveravgift er geografisk differensiert og fordelt etter soner, hovedsakelig etter hvor arbeidsgiver er lokalisert.

Forslaget innebærer at arbeidsgiver skal betale en ekstra arbeidsgiveravgift av lønn mv. i alle soner.

Som følge av det nye trinnet i arbeidsgiveravgiften, vil maksimal marginalskatt på lønn øke fra 53,9 % i 2022 til 55,8 % i 2023.

Kontaktpersoner

Bård Christian Braathen
Partner/Advokat