NO / EN

Ida Stavnes Høisæther tiltrådte som partner i Rime fra 1. april 2024

Det er med stor glede at vi kunngjør at advokat Ida Stavnes Høisæther har tiltrådt som ny partner i Rime Advokatfirma DA.

Ida Stavnes Høisæther tiltrådte som partner i Rime fra 1. april 2024 og er Rimes andre partnerrekruttering i år. Hun følger Bjørnar Hulbak som trådte inn i partnerskapet 1. januar. Ida kommer fra stilling som partner i Advokatfirmaet Hansson. Ida styrker Rimes forretningsjuridiske fagområder, og har spisskompetanse innen tvisteløsning/prosedyre, fast eiendom, entrepriserett og selskapsrett. Ida arbeider både for norske og internasjonale klienter, og har bragt med seg det internasjonale nettverket IPG til Rime hvor Ida også sitter i styret.


Dette sier Ida om tiltredelsen og den nye tilværelsen i Rime:

Etter flere spennende og lærerike år med å bygge opp et advokatfirma fra bunnen av, så jeg etter nye utfordringer i et større selskap. For meg var det viktig med et veletablert mellomstort selskap, en businessfokusert profil, sterke verdier og en utviklet internasjonal praksis. Rime er et forretningsjuridisk advokatfirma hvor man jobber mye sammen på tvers av de enkelte fagområder. De selskapene er det ikke mange av, så Rime er for meg et slags kinderegg. Her har jeg funnet meg utrolig godt til rette og blitt veldig varmt tatt imot av alle. Det har vært en utrolig morsom, hektisk og inspirerende oppstartsperiode, først og fremst med fokus på å bli kjent med alle de supre menneskene her, og nå ser jeg frem mot alt det spennende som rører seg og alt vi skal skape sammen. Jeg er utrolig glad for å være en del av Rime-laget.

Jeg gleder meg til å bidra til styrkingen av selskapets fagområder innen eiendom, prosedyre og selskapsrett. Et siktemål for meg er å videreutvikle og bygge ut tvist og prosedyre som et eget kjerneområde. For oss er det ikke bare fokus på at fullmektigene skal oppnå bevilling, men de skal ha en tilrettelagt opplæring gjennom hele fullmektigperioden og også etter oppnådd bevilling. Prosess er et svært viktig verktøy i utviklingen av advokater, i tillegg er det et allsidig fagfelt som krever presisjon og fokus. Du møter alle slags mennesker, må forholde deg til mange ulike aktører på samme tid og må være både visjonær og prosjektleder på samme tid. Jeg har allerede hatt gleden av å jobbe sammen med flere av de unge talentene hos oss og det har vært utrolig gøy. Jeg gleder meg til å bli godt kjent med alle og følge dem videre i utviklingen. 

Kombinasjonen av min fagkunnskap, prosedyreerfaring, internasjonale praksis og som en utenforstående gjør nok at jeg har mulighet til å kunne bidra med noen nye perspektiver og være et bindeledd i dette allerede utrolig sterke laget.


Hva mener jeg er det aller beste med Rime? Uten tvil; menneskene.

Ta kontakt med Ida!

Ida C. Stavnes Høisæther
Partner/Advokat