NO / EN

Bli ajour med ny finansavtalelov

Stortinget vedtok 18. desember 2020 ny finansavtalelov som skal erstatte gjeldende lov fra 1999. Loven trådte med noen få unntak i kraft fra 1.1.2023, og innebærer betydelige endringer for både nye og eldre finansavtaler.

Bli ajour med ny finansavtalelov

Den nye loven inneholder en rekke endringer sammenholdt med dagens lov. For bankene og de øvrige finansforetakene som blir berørt, vil den nye loven fordre ny dokumentasjon, nye rutiner og opplæring av ansatte.

Vi i Rime bistår bankene og de øvrige finansforetakene med implementeringen av ny finansavtalelov, herunder

  • Bistand med oppdatering av dokumentasjon eller utarbeidelse av ny dokumentasjon i samsvar med ny lovregulering
  • Utarbeidelse av rutiner for overholdelse av lovens krav
  • Opplæring av ansatte i bankene og finansforetakene
  • Rådgivning i enkeltspørsmål

Dersom din bank eller ditt foretak trenger bistand med implementering av loven, ta gjerne kontakt med oss.

Snakk med en av våre advokater.

Harald Sætermo
Partner/Advokat