NO / EN

Nytt forbrukerkredittdirektiv – Juskonferansen Finans Norge 2023

Finans Norge sin Juskonferanse gikk av stabelen i 19. – 20. oktober, og vi var invitert for å redegjøre for det nye forbrukerkredittdirektivet.

Det nye forbrukerkredittdirektivet er nettopp vedtatt i EU, og vil erstatte gjeldende direktiv fra 2008. Dette vil få stor betydning for reguleringen i finansavtaleloven og av forbrukerkreditt for øvrig.

Av endringer vi kan vente oss i Norge er:
▶ Flere avtaletyper vil omfattes av reguleringen, slik som flere leie- og leasingavtaler, crowdfunding, og en større andel av selgerkredittavtalene.
▶ Strengere krav til markedsføring av forbrukerkreditt, som skal tilpasses den digitale utviklingen og hvor det skal tas inn advarsler mot låneopptak.
▶ Nye informasjonskrav, blant annet om retten til å trekke seg fra avtalen.
▶ Nye regler om tying/bundling.
▶ Nye krav til kredittvurderingen, herunder krav ved automatisert behandling, bruk av personopplysninger og hva man ikke kan hensynta.
▶ Felles kredittvurdering av samskyldnere.
▶ Plikt til å bistå skyldnere med betalingsproblemer, eksempelvis gjennom "soft terms".
▶ Kompetansekrav til kredittgiverne.

Og mye annet.

Vi gleder oss til å følge dette regelverket videre og bistå bankene og de øvrige foretakene med implementering av nye krav. Takk til Finans Norge for invitasjonen!

Kontaktpersoner

Harald Sætermo
Partner/Advokat
Eleonore Foss
Fast advokat