Korona-krisen

Rime bistår i Korona-krisen

Rime bistår en rekke klienter med håndtering av konsekvensene av koronaviruset og tiltakene iverksatt av offentlige myndigheter. Vi bistår finansbransjen, leverandører av samfunnskritiske tjenester og varer, entreprenører, eiendomsbransjen, retail og andre med spørsmål som oppstår i forbindelse med situasjonen som har oppstått.

Vi rådgir

Vi rådgir eksempelvis om konsekvenser av myndighetenes vedtak for enkeltaktører og innholdet i virkemiddelpakkene som er introdusert – og som er varslet, samt om virkningene situasjonen har for låneavtaler, mislighold og inndrivelse, likviditets- og insolvenshåndtering, arbeidsrettslige spørsmål, mv.

Vi har velutviklede digitale løsninger for å bistå uten fysiske møter eller kontakt, men kontoret vårt er åpent hvis behovet for å møtes er til stede. Våre advokater er på jobb, vi er klare til å bistå våre klienter i de situasjoner som måtte oppstå.

Kontaktpersoner for ulike spørsmål:

Arbeidsrett: Niels R. Kiær
Bank/finans: Harald Sætermo
Entreprise/fast eiendom: Harald Sjaastad
Insolvens/likviditetsutfordringer: Niels R. Kiær / Morten Haugen / Hans Otto Meyer / Viggo Scherger / Karen Margrethe Rime
Kontraktsrett (og force majeure): Harald Sjaastad / Niels R. Kiær
Selskapsrett/transaksjoner: Torleif P Dahl / Harald Sætermo