NO / EN

Korona-krisen

Rime bistår i Korona-krisen

Rime bistår en rekke klienter med håndtering av konsekvensene av koronaviruset og tiltakene iverksatt av offentlige myndigheter. Vi bistår finansbransjen, leverandører av samfunnskritiske tjenester og varer, entreprenører, eiendomsbransjen, retail og andre med spørsmål som oppstår i forbindelse med situasjonen som har oppstått.