Kjekt å vite

Aksjeselskaper – enklere avvikling

Stortinget arbeider for tiden med et endringsforslag til aksjeloven. Hvis dette går gjennom vil avvikling av aksjeselskap bli betydelig forenklet og det vil bli rimeligere å avvikle selskap enn det er i dag.

11.09.18 / av Dbate

Forslaget går ut på at det ikke lenger trenges å velge et eget avviklingsstyre, men det er det til enhver tid sittende styret skal forstå avviklingen. Avviklingsstyret fjernes da som særskilt selskapsorgan. Hvis et styremedlem vil fratre, skal de ordinære oppsigelsesfristene gjelde og den særskilte oppsigelsesfristen på tre måneder for avviklingsstyrets medlemmer opphører å gjelde.

Videre går forslaget ut på at det for de selskapene som har fravalgt revisjon, skal det ikke være krav til revisjon av avviklingsbalanse, fortegnelse, sluttoppgjøret og avviklingsregnskapet. Departementet mener kravet til revisjon i disse tilfellene blir for kostbart vurdert mot den potensielle gevinsten for eksempelvis kreditorer.

Endringene vil forhåpentligvis gjøre det mer attraktivt med en avvikling av aksjeselskap uten virksomhet, i stedet for å slå disse konkurs.

I samme proposisjon foreslås det at selskapene som har fravalgt revisjon ikke trenger revidere mellombalanser. Mellombalanser må imidlertid sendes til Regnskapsregisteret, og disposisjoner basert på mellombalanser kan ikke gjennomføres eller tre i kraft før mellombalansen er registrert. Mellombalanser kan som kjent utarbeides i løpet av et regnskapsår, og gir grunnlag for ekstraordinært utbytte og visse andre disposisjoner som normalt bare kan gjøres basert på årsregnskapet.

Har du spørsmål til endringene i aksjelovene, kontakt advokat Harald Sætermo, has@rime.no, tel +47 90650410.