NO / EN

Introduksjon til ny finansavtalelov

Dette kurset gir en introduksjon til loven generelt, med spesielt fokus på de vesentlige nyhetene i nytt lovverk og hvordan det vil påvirke tjenestene fra finansforetakene.

Kurset gir en generell introduksjon til loven generelt, samtidig som vi retter spesielt fokus på de vesentlige nyhetene i det nye lovverket og hvilke krav det vil stille til bankene og de øvrige finansforetakene.

På kurset ser vi blant annet på:

  • Hvorfor ny lov?
  • Den nye lovstrukturen
  • Lovens virkeområde
  • Generell regulering av finansielle tjenester
  • Nye regler om betalingsoppgjør
  • Nye regler om kontoavtaler og betalingsoppgjør
  • Nye regler om kredittavtaler
  • Regulering av kausjonsavtalene


Ta kontakt med oss for nærmere info og for å eventuelt avtale kurs.