NO / EN

Hvordan håndtere mislighold fra næringskunder riktig?

På dette kurset går vi gjennom forhold som:

  • Hvordan identifisere misligholdssituasjoner på et tidlig stadie
  • Oppsigelse av engasjement og inndrivelse
  • Alternativer til konkurs
  • Håndtering av konkursboet

Ta kontakt med oss for nærmere info og for å eventuelt avtale kurs.