NO / EN

Finansdagen 2023

Våre advokater Eleonore Foss og Harald Sætermo foreleste om nytt i finansjussen på den årlige Finansdagen i regi av JUS Juristenes Utdanningssenter. 

For åttende år på rad holdt vi innlegget som tar for seg regelverksutvikling på finansrettens område, blant annet om ny finansavtalelov, utlånsforskriften, forbruksfinansiering og CCD II, konsernfinansiering, og PSD3/PSR.

Vi så også på Finansklagenemndas praksis og domstolspraksis fra siste år om kredittvurdering, frarådingsplikt, avslagsplikt, bankgarantier, prioritetskonflikter, svindel og ansvarsfordelingen, og styreansvar.

Finansdagen har lang tradisjon som Norges fremste fagdag for bank- og finansadvokater, og er et must å få med seg for faglig oppdatering og diskusjon.