NO / EN

Bjørnar Hulbak tiltrer som  partner i Rime!

Det er med stor glede at vi kunngjør at advokat Bjørnar Hulbak har tiltrådt som ny partner i Rime Advokatfirma DA.

Hulbak ble ansatt som senioradvokat i 2021 og arbeider med konkurs-, insolvens og selskapsrettslige problemstillinger. I 2023 ble han tilknyttet Oslo tingrett som bostyrer i konkurs og fra 1. januar 2024 tiltrådte han som partner i Rime. Opprykket bidrar til å styrke vår satsning innen insolvens- og selskapsrett.

Managing partner Niels Kiær er glad for at Bjørnar Hulbak nå har trådt inn som partner:

«Bjørnar er en perfekt match for oss, og han har siden han kom til Rime vist at han er en resurs for oss på mange områder.»

Bjørnar sier følgende om opprykket til partner:

«Da jeg ble ansatt i Rime i 2021 så hadde jeg et mål om partnerskap. At jeg nå fikk muligheten til å bli partner er jeg veldig glad for. Jeg har trivdes svært godt i Rime siden jeg kom hit og det er motiverende å få mulighet til å påvirke selskapets videre satsning og få arbeide videre med alle de dyktige kollegene i Rime. Jeg håper å kunne bidra positivt med videreutvikling av ett av våre kjerneområder som er konkurs og insolvens. Samtidig håper jeg å tilføre partnerskapet nye impulser og perspektiver. Rime er et advokatfirma i god vekst og jeg gleder meg til å ta del i ledelsen, den videre driften og utviklingen av selskapet.»