NO / EN

Nå kan det bli enklere å avvikle aksjeselskaper

Stortinget arbeider for tiden med et endringsforslag til aksjeloven. Hva kan dette bety for deg?

Forslaget går i første rekke ut på at du ikke lenger behøver å velge et eget avviklingsstyre, men at det er det til enhver tid sittende styret som skal forestå avviklingen. Det betyr at avviklingsstyret fjernes som særskilt selskapsorgan. Hvis et styremedlem vil fratre, skal de ordinære oppsigelsesfristene gjelde. Dette medfører at den særskilte oppsigelsesfristen på tre måneder for avviklingsstyrets medlemmer opphører å gjelde.

Videre går forslaget ut på at det for de selskapene som har fravalgt revisjon, heller ikke skal være krav til revisjon av avviklingsbalanse, fortegnelse, sluttoppgjør og avviklingsregnskap. Departementet mener kravet til revisjon i disse tilfellene blir for kostbart vurdert mot den potensielle gevinsten for eksempelvis kreditorene.

Disse endringene vil forhåpentligvis gjøre det mer attraktivt med en avvikling av aksjeselskaper uten virksomhet, i stedet for å slå dem konkurs.

Ingen revisjon av mellombalanser?

I samme proposisjon foreslås det også at selskapene som har fravalgt revisjon ikke trenger å revidere mellombalanser, men de må sendes til Regnskapsregisteret. Disposisjoner basert på mellombalanser kan ikke gjennomføres eller tre i kraft før mellombalansen er registrert.

Mellombalanser kan som kjent utarbeides i løpet av et regnskapsår, og gir grunnlag for ekstraordinært utbytte og visse andre disposisjoner som normalt bare kan gjøres basert på årsregnskapet.

Ønsker du og bedriften din hjelp med konkurs og avvikling av aksjeselskap, eller har du noen spørsmål om forslaget? I så fall er det bare å ta kontakt med oss i Rime. Vi ser frem til å bistå deg.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Harald Sætermo
Partner/Advokat