NO / EN

Idrett og foreningsliv

Vi har i over 20 år bistått organisasjoner innen idrett og sivilsamfunn med et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Dette omfatter tvisteløsning, foreningsrett og generelle juridiske problemstillinger.

Er du medlem av en forening eller et idrettslag, vet du at det kan oppstå mange utfordringer som ikke kan løses av medlemmene alene – blant annet fordi idretten blir stadig mer profesjonell og kommersiell.

I over 20 år har vi bistått enkeltmedlemmer og organisasjoner innen idrett, foreninger og frivillig sektor med et bredt spekter av juridiske problemstillinger.

Dersom du opplever juridiske problemstillinger innen idrett og foreningsliv, uansett om det er på styrenivå eller som utøver, kan du stole på at vi i Rime har kompetanse og kunnskap til å finne de rette løsningene.

Ønsker du å snakke med en av advokatene våre?

Niels R. Kiær
Partner/Advokat