NO / EN

Finansiell restrukturering av bedrifter

Vi i Rime bistår bedrifter med å komme gjennom økonomiske vanskelige tider. Sunne og levedyktige bedrifter kan oppleve uforutsette tap, svikt i markedet eller andre kriser som dramatisk påvirker fremtidsutsiktene. Våre finansielle restruktureringsløsninger kan bringe gode bedrifter gjennom en vanskelig tid, til glede for eiere, ansatte og kreditorer.

Vi baserer vår bistand på:

Vår insolvenspraksis. Gjennom årene har vi håndtert tusenvis av insolvenser og konkurser. Vi kjenner utfordringene, regelverket og løsningene.

Inngående kunnskap til finansjussen: Nøkkelen til en vellykket restrukturering er ofte å finne gode løsninger med bankene og de øvrige finanskreditorene. Vi har en betydelig erfaring innenfor finansjussen, både som representant for bankene og for låntakerne. Vår posisjon gir oss derfor et unikt utgangspunkt for å finne løsninger på det som ofte blir de avgjørende punktene i en restrukturering.

Tid og oppmerksomhet til hver individuell sak: Hos oss møter du et personlig, kunnskapsrikt og inkluderende advokatfirma med et effektivt, engasjert og erfarent team av personlige rådgivere. Vi engasjerer oss i din sak, og står på for at du skal lykkes.


Restruktureringsløsninger

Hvilke restruktureringsløsninger som passer til din bedrifts utfordringer, vurderes fra sak til sak, men kan omfatte:

  • Juridisk gjennomgang for kartlegging av lovlige handlingsalternativ, gjerne i samarbeid med finansiell og operasjonell analyse
  • Kreditoravtaler – forhandlinger, inngåelse og oppfølging
  • Gjeldsforhandlinger
  • Restruktureringer etter rekonstruksjonsloven
  • Restruktureringer i form av emisjoner, tilførsel fremmedkapital, nedbemanning, newco-strukturer, utsalg av virksomhet, avvikling mv.
  • Innleie av personell til drift, ledelse og finansiell støtte i kriserammede bedrifter.
  • Eventuelt oppbud, og kjøp av virksomhet fra konkursbo


Vi diskuterer gjerne din sak med deg, og hvordan vi kan bistå. Helt uforpliktende og selvfølgelig konfidensielt. Ta i så fall kontakt med advokatene nedenfor.

Snakk med en av våre advokater.

Harald Sætermo
Partner/Advokat
Morten Haugen
Partner/Advokat
Linn Aune Schirmer
Fast advokat