Våre tjenester

Fast eiendom

Innenfor fast eiendom er vår styrke håndtering av fast eiendomstransaksjoner, utleie av næringslokaler, samt føring av tvistesaker knyttet til fast eiendom.

Vi er også en foretrukket samarbeidspartner for mange eiendomsaktører knyttet til bistand i løpende drift og utvikling av næringseiendom. Vi bistår både store og små aktører innenfor fast eiendom. Vår bistand knytter seg til forhandlinger, kontraktsutarbeidelse, finansiering, tingsrettslige spørsmål, plan- og bygningsrettslige forhold, forhold knyttet til avhendingsloven og bustadoppføringslova, samt håndtering av tvistesaker. Vi bistår også knyttet til etablering, kjøp og salg av eiendomsselskaper og porteføljer av eiendommer, herunder due diligence prosesser.

Snakk med en av våre advokater

Harald Sjaastad

Partner/advokat

Hans Otto Meyer

Partner/advokat