Våre tjenester

Tapsrisiko

Leverandørene er særlig utsatt for tap siden deres krav på vederlag ofte er usikret og sjelden oppnår dekning (dividende) i en konkurs. Kreditorenes risiko kan likevel ofte reduseres hvis tiltak iverksettes i tide. Et pådratt tap kan også lede til ansvar for ledelsen og erstatning til fordringshaveren. Ta kontakt dersom du ønsker å vurdere mulighetene.

Snakk med en av våre advokater

Hans Otto Meyer

Partner/advokat

Karen Margrethe Rime

Partner/advokat