Våre tjenester

Sviktende egenkapital og mulig insolvens

Ledelsen og styret i bedriften stilles overfor vanskelige vurderinger og risiko for ansvar når bedriften ikke lenger har forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder når betalingsevnen svikter og inntekter og eiendeler ikke er tilstrekkelige til å gjøre opp forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Vi kan hjelpe ledelsen til å stake ut kursen i et farefullt farvann.

Snakk med en av våre advokater

Niels R. Kiær

Partner/advokat

Viggo Scherger

Partner/advokat