Våre tjenester

Fortsatt drift

Grunnlaget for fortsatt drift er sentralt som driftsforutsetning under «going concern» og som en mulighet for å redde verdier når bedriften trues av økonomisk havari eller konkurs åpnes. Verdibevarende tiltak kan evalueres med et trenet øye, og gjennomføres med en erfaren hånd. En overordnet vurdering kan gjøres i løpet av kort tid

Snakk med en av våre advokater

Morten Haugen

Partner/advokat

Karen Margrethe Rime

Partner/advokat