Paula Leuta

Advokatfullmektig

Paula Leuta er advokatfullmektig i Rime og bistår fortrinnsvis innen restrukturering og insolvens – men også innenfor firmaets øvrige fagområder. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2021.

Paula har skrevet masteravhandling om rekonstruksjon og rekonstruksjonsloven med tema «Materielle og prosessuelle utfordringer ved konvertering av gjeld til egenkapital etter rekonstruksjonsloven § 34 første ledd nr. 3.»

I tillegg til norsk og engelsk, snakker og skriver Paula polsk.