Inger Johanne Heggdal

Advokatfullmektig

Inger Johanne Heggdal ble uteksaminert med master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2020. Som en del av studiet hadde hun praksis i Jussbuss, hvor hun arbeidet med ulike problemstillinger innen avtalerett og husleierett, samt ID-svindel og varianter av gjelds- og finansspørsmål.

Heggdal har tidligere fullført en Executive Master of Management, og har bred erfaring med forhandlinger, konfliktløsning og strategisk planlegging. Hennes tidligere roller i næringslivet har også gitt mangeårig praktisk erfaring med arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett.

Les intervju med Inger Johanne her.