Hans Otto Meyer

Partner/Advokat

Hans Otto Meyer har sitt hovedarbeidsområde innenfor konkurs og restrukturering, samt innen transaksjoner og selskapsrett. Han mottar regelmessig oppdrag som domstolsoppnevnt bostyrer i konkurs, og har lang og bred erfaring med konkurs- og selskapsrettslige problemstillinger. Dette omfatter blant annet roller som advokat, bostyrer og styremedlem i selskaper innen finans og tjenesteytende næringer.

For øvrig arbeider Hans Otto Meyer med fast eiendom og skatterett. Han har flere års erfaring med skatterett fra skattelovavdelingen i Finansdepartementet, og er medlem av kontrollkomitéen for Skattebetalerforeningen. Fast eiendom omfatter blant annet erfaring med transaksjoner, utleie, drift og utvikling av eiendom i Norge og utlandet, samt som styremedlem i bolig- og næringsdrivende sameier.


Kompetanseområder