Våre folk

Hanne Winsnes Hunn

Fast advokat

Hanne Winsnes Hunn er fast advokat i Rime. Hun arbeider innenfor et bredt spekter av områder, med hovedvekt på insolvens, kontraktsrett og selskapsrett. Hun har en særskilt interesse for konkurs, og skrev mastergradsavhandling om «Dekningslovens § 5-5: Adgangen til å omstøte tredjemanns betaling av skyldnerens gjeld.» For øvrig arbeider Hanne Winsnes Hunn med familie- og barnerett, samt arv- og skifterett.