Aksel Duus Rodin

Fast advokat

Aksel Duus Rodin ble uteksaminert med Master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo i 2016. Han har også en bachelorgrad i historie fra NTNU.

Rodin ble ansatt som advokatfullmektig i Rime Advokatfirma DA i august 2016. Han fikk advokatbevillingen sommeren 2020 og ble ansatt som fast advokat i september 2020.

Rodin jobber med generelle forretningsjuridiske problemstillinger, med hovedvekt på konkursrett, selskapsrett og kontraktsrett. Han har også erfaring med tvisteløsning, og særlig i forbindelse med omstøtelses- og tilbakebetalingskrav fra konkursbo.


Kompetanseområder