Våre advokater

Live Sjuve Johansen

Advokatfullmektig

Live Sjuve Johansen er advokatfullmektig i Rime. Hun arbeider med hovedvekt på insolvens. Hun har også interesse for prosessrettslige spørsmål, og skrev våren 2018 masteravhandling om den prosessrettslige reguleringen ved valg av konkret fosterhjem.