Våre advokater

Julia Michelet Chivers

Advokatfullmektig

Julia Michelet Chivers er advokatfullmektig i Rime. Hun arbeider med hovedvekt på insolvens. Hun har også interesse for kontrakts- og selskapsrettslige spørsmål, og skrev våren 2018 en masteravhandling om mulige selskapsformer for sosiale entreprenørskapsbedrifter ved Universitet i Oslo.